Prodejní asistent pro značkovou prodejnu blu
Česká republika
35 000 Kč/měs.

Ako bude vyzerať váš pracovný deň?

Prodejní asistent je zároveň ambasadorem produktů. Vaší hlavní náplní bude oslovování, informování a nacházení nových a spokojených zákazníků produktů blu. Nemusíte být sám aktivní uživatel, ale důvěra a vášeň pro produkt je nedílnou součástí úspěchu. Nebudete totiž jen prodávat, ale především edukovat zákazníky a seznamovat je s benefity, které jim produkt nové generace přináší. Důležitá je zodpovědnost a cit pro detail. Každý zákazník je totiž jiný a potřebuje individuální přístup.

Aké sú naše požiadavky?

- Je vám alespoň 21 let
- Hledáte dlouhodobé a stabilní zaměstnání
- Komunikativnost a nadšení pro práci máte v malíku
- Dochvilnost a poctivost vám nejsou cizí
- Pozitivní přístup k zákazníkovi berete jako samozřejmost
- Perfektní znalost produktů pro vás budou alfou a omegou
- Pokud již máte zkušenosti s prodejem, oceníme to, ale není to nedílnou podmínkou
- Nepříjemný zákazník vás neodradí
- Jste ambiciózní, cílevědomý a chcete na sobě pracovat

Čo za to ponúkame?

- Stabilní práci na HPP - krátký/dlouhý týden
- Nástupní plat 35 000 Kč hrubého + bonusy z prodeje
- Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
- Zaškolení od zkušených kolegů
- Motivační ohodnocení
- Možnost profesního růstu (máte to ve svých rukou)

Termín začiatku spolupráce

1. 2. 2020
Praha

Záujemcovia, svoje životopisy zasielajte na adresu hr@saleshouse.eu.

Formulár na odoslanie osobných údajov

Máte k dispozícii auto, ktoré môžete na dopravu na promo použiť?

Konfekčná veľkosť

Veľkosť topánok

Vložte osobnú fotografiu

Vložte fotografiu z promo akcie


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Sales House s.r.o., IČ 28973127, so sídlom Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod. sp. zn. C156982 (ďalej iba "Správca"), aby v zmysle Nariadenia Europského parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba "všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto Vaše osobné údaje:

- meno a priezvisko
- adresa trvalého bydliska
- dátum narodenia
- pracovné skúsenosti
- e-mailová adresa
- telefónny kontakt
- konfekčná veľkosť
- praktické zručnosti
- fotografia
- dalšie osobné údaje z životopisu.

Uvedené osobné údaje budú Správcom spracovávané počas obdobia 5 rokov. Uvedené osobné údaje Správca spracováva za účelom: spracovanie osobných údajov za účelom vykonávania činnosti hostesky/promotér. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované automaticky v elektronickej forme. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje subjektu tretej krajine alebo medzinárodným organizáciám. Vezmite prosím do úvahy, že máte právo: vziať tento súhlas kedykoľvek späť, a to napríklad odoslaním listu na kontaktnú adresu Správcu: Sales House s.r.o., IČ 28973127, so sídlom Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod. sp. zn. C156982 alebo e-mailom na adresu info@saleshouse.eu; žiadať od nás informácie, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame; žiadať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov; vyžiadať si u nás prístup k Vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť; žiadať od nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov; žiadať od nás odstránenie vašich osobných údajov; právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli Správcovi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo snímateľnom formáte, a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi bez toho, aby tomu Správca bránil v stanovených prípadoch; v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo podat sťažnosť na kontrolný úrad, ktorý predstavuje Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto udeľujete svoj slobodný súhlas s tým, aby Správca spracovával Vaše osobné údaje uvedeným spôsobom a v súlade s uvedenými informáciami.