Promotér / Promotérka
Slovensko
35-40 000 Kč/mes. (1400-1600 eur/mes.)

Ako bude vyzerať váš pracovný deň?

Vašou hlavnou úlohou bude hľadať a oslovovať ľudí v rôznych prostrediach (v obchode, pred obchodom / v hoteloch, baroch, kaviarňach a reštauráciách). Budete súčasťou tímu, ktorý spoločne pracuje v živom a dynamickom prostredí. Máte jedinečnú možnosť stať sa súčasťou uvedenia nového produktu na trh a priamo tak ovplyvniť jeho úspech. Pokiaľ sa v práci s nami nájdete a bude vás to baviť, veľmi radi budeme s vami spolupracovať dlhodobo.

O čo konkrétne ide? Priamy predaj a profesionálna podpora zákazníkom, perfektná znalosť produktov, ktoré predávate (tips & tricks), meniť zákazníkov na spokojných zákazníkov, mať ambiciózne, ale splniteľné ciele, mať prehľad o všetkom, čo sa deje v prostredí, v ktrorom sa pohybujete, nejaká tá práca s tabletom a vpisovanie dát do neho, starostlivosť o zverené veci, akoby boli vaše vlastné.

Aké sú naše požiadavky?

- musíte mať minimálne 18 rokov
- nebojíte sa rozprávať, nebojíte sa práce
- vo svojej partii a rodine ste ten, kto organizuje
- chodíte načas- nečakaná zmena vám nerobí problém
- multitasking je vaše druhé meno
- ste tímový hráč
- nebojíte sa humoru, ste veselý a zamračení ľudia vás neodradia
- môžeme vám veriť

Čo za to ponúkame?

- prácu na 6 hodín denne / 5 dní v týždni (Pozor! sú to aj víkendy)
- bonus z predaja ku základnému platu
- tablet a moderné oblečenie pre vašu prácu- možnosť pracovať pre super značky

Termín začiatku spolupráce

01.02.2020

Záujemcovia, svoje životopisy zasielajte na adresu hr@saleshouse.eu.

Formulár na odoslanie osobných údajov

Máte k dispozícii auto, ktoré môžete na dopravu na promo použiť?

Konfekčná veľkosť

Veľkosť topánok

Vložte osobnú fotografiu

Vložte fotografiu z promo akcie


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Sales House s.r.o., IČ 28973127, so sídlom Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod. sp. zn. C156982 (ďalej iba "Správca"), aby v zmysle Nariadenia Europského parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba "všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto Vaše osobné údaje:

- meno a priezvisko
- adresa trvalého bydliska
- dátum narodenia
- pracovné skúsenosti
- e-mailová adresa
- telefónny kontakt
- konfekčná veľkosť
- praktické zručnosti
- fotografia
- dalšie osobné údaje z životopisu.

Uvedené osobné údaje budú Správcom spracovávané počas obdobia 5 rokov. Uvedené osobné údaje Správca spracováva za účelom: spracovanie osobných údajov za účelom vykonávania činnosti hostesky/promotér. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracované automaticky v elektronickej forme. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje subjektu tretej krajine alebo medzinárodným organizáciám. Vezmite prosím do úvahy, že máte právo: vziať tento súhlas kedykoľvek späť, a to napríklad odoslaním listu na kontaktnú adresu Správcu: Sales House s.r.o., IČ 28973127, so sídlom Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod. sp. zn. C156982 alebo e-mailom na adresu info@saleshouse.eu; žiadať od nás informácie, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame; žiadať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov; vyžiadať si u nás prístup k Vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť; žiadať od nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov; žiadať od nás odstránenie vašich osobných údajov; právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli Správcovi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo snímateľnom formáte, a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi bez toho, aby tomu Správca bránil v stanovených prípadoch; v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo podat sťažnosť na kontrolný úrad, ktorý predstavuje Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto udeľujete svoj slobodný súhlas s tým, aby Správca spracovával Vaše osobné údaje uvedeným spôsobom a v súlade s uvedenými informáciami.